Strategic conditions for the development of Tri-city. Conflicts and cooperation in the context of the metropolitan act

Jarosław Kempa

Abstract

The aim of this work is to present the conditions for the development of Tri-City as the main metropolitan centre of northern Poland. The article is also an attempt to evaluate the current process of cooperation and conflicts between metropolitan cities and the possibility of introducing a metropolitan union in Tri-City. Tri-City has been presented against the background of the main urban centres in the country and the area has been subjected to the delimitation test. Successes in the field of joint investment projects of cities were presented. Criticisms have been made of the existing integration forms of communes established in the metropolitan area. The conducted analysis confirmed strong integration processes and the possibility of introducing a Metropolitan Union in Tri-City as modelled on Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). This paper presents a research method - a case study, in which comparative analysis was used. Quantitative and qualitative description methods, statistical data, and analysis of documents regarding integration initiatives have been applied.
Author Jarosław Kempa (FE/DEP)
Jarosław Kempa,,
- Department od Economic Policy
Other language title versionsStrategiczne uwarunkowania rozwoju Trójmiasta. Konflikty a współpraca w kontekście ustawy metropolitalnej
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol9
No3
Pages47-60
Publication size in sheets0.60
Keywords in Polishstrategia, samorząd terytorialny, ustawa metropolitalna, metropolia, współpraca
Keywords in Englishstrategy, local government, metropolitan law, metropolis, cooperation
Abstract in PolishCelem pracy jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju Trójmiasta jako kształtującego się głównego ośrodka metropolitalnego północnej Polski. Artykuł jest też próbą oceny dotychczasowego procesu współpracy i konfliktów pomiędzy miastami metropolii i możliwości wprowadzenia w Trójmieście związku metropolitalnego. Przedstawiono Trójmiasto na tle głównych ośrodków miejskich w kraju oraz poddano ten obszar próbie delimitacji. Przedstawiono sukcesy w zakresie wspólnych projektów inwestycyjnych miast oraz poddano krytyce dotychczasowe formy integracyjne gmin, które powstały na terenie obszaru metropolitalnego. Przeprowadzona analiza potwierdziła silne procesy integracyjne i możliwość wprowadzenia w Trójmieście Związku Metropolitalnego na wzór Górnośląsko-Zagłębioskiej Metropolii (GZM). W pracy przedstawiono metodę badawczą – studium przypadku, użyto analizy porównawczej. Zostały zastosowane ilościowe i jakościowe metody opisu, dane statystyczne, analiza dokumentów dotyczących inicjatyw integracyjnych.
DOIDOI:10.26881/wg.2018.3.05
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/1637
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Kempa_Jaroslaw_Strategic_conditions_for_the_development_2018.pdf Kempa_Jaroslaw_Strategic_conditions_for_the_development_2018.pdf 764,94 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?