Zasada zaufania jednostek samorządu terytorialnego do państwa i stanowionego przez nie prawa

Szymon Obuchowski

Abstract

n/a
Author Szymon Obuchowski (FLA / DFL)
Szymon Obuchowski,,
- Department of Financial Law
Other language title versionsPrinciple of local government units trust in the state and law
Pages73-89
Publication size in sheets1
Book Gliniecka Jolanta, Drywa Anna, Juchnevicius Edvardas, Sowiński Tomasz (eds.): Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa: bilans nadziei i postulaty na przyszłość, 2018, CeDeWu, ISBN 978-83-8102-096-1, 276 p.
Keywords in Polishzdolność do zaufania, kryteria obowiązywania zasad prawa, reizm, samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, zasada lojalnej współpracy
Keywords in Englishability to trust, critertions of validity of the principles of law, reism, independence of the local government units, principle of loyal co-operarion
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 30-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back