Cloud computing jako wsparcie rozwoju e-handlu

Olga Dębicka

Abstract

The development of e-commerce is nowadays inevitably influenced by the new model of IT use, referred to as cloud computing, or “cloud services”, which means the management model of IT environment in which the burden of IT services (data, software or power computing) is transferred to the server, while constant access to them is possible through clients’ computers. The purpose of the article, through the analysis of e-commerce trends and developments combined with the development of technology, focuses on the analysis of the impact of cloud computing on the development of traditional e-commerce, respectively, from the point of view of the technical architecture, business strategy and the reconstruction of the e-commerce industry chain structure, presenting also development opportunities of e-commerce enterprise in the era of cloud solutions.
Author Olga Dębicka (FE / IMTST)
Olga Dębicka,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
Other language title versionsCloud computing in the development of e-commerce
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2016
No3 (11)
Pages335-345
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishcloud computing, handel elektroniczny, mobile commerce
Keywords in Englishcloud computing, electronic commerce, mobile commerce
Abstract in PolishRozwój handlu elektronicznego pozostaje obecnie pod nieuchronnym wpływem nowych uwarunkowań technicznych w zakresie sposobu korzystania z infrastruktury informatycznej, określanej mianem cloud computing (usług w chmurze), która oznacza model zarządzania środowiskiem IT, w którym ciężar świadczenia usług IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) przeniesiony zostaje na serwer, a stały dostęp do nich możliwy jest przez komputery klienckie. Celem artykułu, poprzez analizę trendów i zmian w e-handlu, w zestawieniu z rozwojem technologii, jest przedstawienie wpływu cloud computingu na rozwój tradycyjnego handlu elektronicznego, odpowiednio z punktu widzenia architektury technicznej, strategii biznesowych oraz restrukturyzacji łańcucha powiązań w ramach całej branży, z omówieniem propozycji dotyczących rozwoju przedsiębiorstw e-commerce w erze rozwiązań chmurowych.
DOIDOI:10.15611/e21.2016.3.27
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/36229/Debicka_Cloud%20Computing_Jako_Wsparcie_Rozwoju_E_Handlu_2016.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back