Inwestycje infrastrukturalne w rozwoju gospodarczym

Ewelina Kochaniak

Abstract

Economic development of the country brings an increasing standard of living, increasing production capacity and also bigger public safety. Economic development also causes changes in the structure of Gross Domestic Product as well as changes in the structure of employment. Regarding the fact that the economic development is a longtime process of changes that happen in economy and refers to both quantitative and qualitative changes it should be stimulated by proper investments. The aim of this article is to present a role of infrastructure investments in economic development. The concept of economic development, infrastructure investments and their mutual influence is presented.
Author Ewelina Kochaniak (FE)
Ewelina Kochaniak,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsInfrastructure investments and economic development
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol7
No1
Pages63-70
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishrozwój gospodarczy, wzrost gospodarczy, inwestycje, infrastruktura, inwestycje infrastrukturalne
Keywords in Englisheconomic development, economic growth, investments, infrastructure, infrastructure investment
Abstract in PolishRozwój gospodarczy danego kraju niesie ze sobą zwiększający się standard życia społeczeństwa, zwiększenie możliwości produkcyjnych, a także często większe bezpieczeństwo publiczne. Powoduje on zmiany w strukturze tworzenia Produktu Krajowego Brutto, a także zmiany w strukturze zatrudnienia. Z uwagi na fakt, że sam rozwój gospodarczy jest długofalowym procesem zmian, które dokonują się w gospodarce i dotyczą przemian zarówno ilościowych, jak i jakościowych należy starać się stymulować te zmiany poprzez odpowiednie inwestycje. W niniejszym opracowaniu przedstawiono rolę inwestycji infrastrukturalnych w rozwoju gospodarczym. Zaprezentowane zostały pojęcia rozwoju gospodarczego i inwestycji infrastrukturalnych, a także efekty ich wzajemnego przenikania się.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/04/6_E_Kochaniak_WG_1_2016_2_ZiE_.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?