Badania jakościowe w psychologii zdrowia - dylematy młodego naukowca

Agata Rudnik

Abstract

Celem artykułu jest wskazanie wyzwań, jakie czekają badaczy z zakresu psychologii zdrowia, którzy decydują się na analizę z wykorzystaniem metod jakościowych, nie zaś, zgodnie z tradycją naukową w tym obszarze - ilościowych. Przedstawiono wady oraz zalety obu podejść, a także korzyści płynące z ich połączenia. W treści zawarto również przykłady badań z obszaru psychologii zdrowia i psychologii klinicznej, które czerpią z metodologii jakościowej, a także zwrócono uwagę na bariery natury etycznej oraz te związane m.in. ze współpracą z personelem medycznym. Całość służyć ma m.in. podkreśleniu znaczenia otwartego spojrzenia na analizę zachowań i relacji międzyludzkich oraz pokazania kierunku, w jakim powinny zmierzać przyszłe eksploracje w tematyce psychologii zdrowia.
Author Agata Rudnik (FSS / IPsych / DCPN)
Agata Rudnik,,
- Division of Clinical Psychology and Neuropsychology
Other language title versionsQualitative research in health psychology - dilemmas of a young scientist
Pages91-96
Publication size in sheets0.51
Book Nyćkowiak Jędrzej (eds.): Społeczeństwo: psychologia i socjologia, vol. 8, 2017, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65677-69-3, [978-83-65677-70-9, 978-83-65362-48-3], 144 p.
Keywords in Polishmetodologia jakościowa, etyka w badaniach naukowych
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 07-08-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back