Criminal liability for doping in sport

Jacek Potulski

Abstract

The author describes the problem of legislative changes in the field of criminal law in combating illegal forms of doping in sport. Particular provisions of Polish anti-doping regulations in the international context are described and analysed. A detailed interpretation of the regulations is made along with an attempt to show their practical context. The author based on doctrine publications and his own analysis of the legal text. In particular, the Polish Act on Combating Doping in Sport and international regulations are considered as the basis for the analysis. The author claims that the current regulation is conservative, and it will be possible to intensify the criminal liability for the use of doping in sport. The author emphasizes that at the level of criminal responsibility, the introduction of the provisions of the Act on combating doping in sport has not changed anything de facto. Still, the use of doping in both professional and amateur sport is not a crime.
Author Jacek Potulski (FLA/DMCLC)
Jacek Potulski,,
- Department of Material Criminal Law and Criminology
Journal seriesBaltic Journal of Health and Physical Activity, ISSN 2080-1297, e-ISSN 2080-9999, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
VolSuppl. 11
No2
Pages1-8
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishnielegalny doping w sporcie, przestępstwa „sportowe”, prawo sportowe.
Keywords in English‪illegal doping in sport, sports' offences, sports law
Abstract in PolishAutor opisuje problematykę zmian legislacyjnych w zakresie prawa karnego, których przedmiotem jest zwalczanie nielegalnych form dopingu w sporcie. Opisywane i analizowane są poszczególne przepisy polskich regulacji antydopingowych w kontekście międzynarodowym. Dokonywana jest szczegółowa wykładnia przepisów wraz z próbą wykazania ich praktycznego kontekstu. Autor opiera się na publikacjach doktryny i własnej analizie tekstu prawnego. W szczególności jako podstawę analizy uznaje się polską ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz regulacje międzynarodowe. Autor stoi na stanowisku, iż obecna regulacja jest zachowawcza i możliwe będzie zaostrzenie odpowiedzialności karnej za stosowanie dopingu w sporcie. Autor podkreśla, że na poziomie odpowiedzialności karnej wprowadzenie przepisów ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie nic de facto nie zmieniło. Wciąż stosowanie dopingu w sporcie zarówno profesjonalnym jak i amatorskim nie jest przestępstwem.
DOIDOI:10.29359/BJHPA.2019.Suppl.11.2.01
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Potulski_Jacek_Criminal_liability_2019.pdf Potulski_Jacek_Criminal_liability_2019.pdf 522,91 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0.000
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?