Advantages and disadvantages of international virtual project teams

Dorota Simpson

Abstract

International virtual teams are a relatively new form of working organisation, closely linked to the global development of information technologies. Their dynamic development is causing growing interest in both advantages and weaknesses of this form of cooperation in international business. The aim of this review paper, in addition to organising terminology related to different types of teams, is to identify the benefits and shortcomings of this form of working organisation. To achieve this aim, the descriptive method and qualitative approach were used. The basic method of collecting qualitative data were unstructured individual and group interviews and observation, in particular participant observation. These were supplemented by data from secondary sources, such as research papers and reports from quantitative studies. A comparative analysis of the data collected from primary and secondary sources allowed to identify the advantages and disadvantages of international virtual teams, with made it possible to formulate conclusions and recommendations.
Author Dorota Simpson (FE / IIB)
Dorota Simpson,,
- Institute of International Business
Other language title versionsWady i zalety międzynarodowych wirtualnych zespołów projektowych
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2017
No36
Pages275-287
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprojekt międzynarodowy, wirtualny zespół projektowy, tradycyjny zespół projektowy, komunikacja wirtualna
Keywords in Englishinternational project, virtual project team, traditional project team, virtual communication
Abstract in PolishMiędzynarodowe zespoły wirtualne są stosunkowo nową formą organizacji pracy, ściśle powiązaną ze światowym rozwojem technologii informacyjnych. Ich dynamiczny rozwój powoduje wzmożone zainteresowanie korzyściami, ale także słabymi stronami tego typu współpracy w biznesie międzynarodowym. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy, a jego celem jest, oprócz uporządkowania terminologii odnoszącej się do różnych typów zespołów, zidentyfikowanie korzyści oraz zagrożeń, jakie niesie za sobą ta forma pracy. Aby osiągnąć tak sformułowany cel, wykorzystano metodę opisową oraz podejście jakościowe. Podstawową metodą zbierania danych jakościowych były nieustrukturyzowane indywidualne i grupowe wywiady oraz obserwacja, w szczególności obserwacja uczestnicząca. Zostały one wsparte danymi pochodzącymi ze źródeł wtórnych w postaci publikacji naukowych i raportów z przeprowadzonych badań ilościowych. Porównanie wyników analizy źródeł wtórnych i pierwotnych pozwoliło na zidentyfikowanie zalet i wad międzynarodowych zespołów wirtualnych, co ułatwiło sformułowanie wniosków i rekomendacji.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.17.019.7467
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2617
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; ; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-01-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-01-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back