Rola motywacji hedonistycznej w procesie akceptacji i użytkowania produktu technologicznego przez konsumentów-seniorów

Sylwia Badowska

Abstract

The aim of this article is to present the results of the original research on the hedonic motivation in the acceptance and use of the selected technological product by the elderly. To verify the objective there was conducted a research among the elderly consumers, the Third Age University students, in the period from November 2014 to October 2015, and a hard-copy questionnaire was employed to obtain data. The smartphone mobile technology was chosen as the research subject. The results indicate that a half of the tested elderly consumers feel positive emotions (joy and pleasure) when using smartphones. This product provides some sort of entertainment to one out of three elderly people. The research results allowed determining that hedonic motivation plays a strong positive role in the process of acceptance and use of the technological product by the elderly consumers surveyed.
Author Sylwia Badowska (FM / DMar / MSU)
Sylwia Badowska,,
- Marketing of Services Unit
Other language title versionsThe role of hedonic motivation in the process of acceptance and use of a technological product by the elderly consumers
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol63
No5
Pages24-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmotywacja hedonistyczna, konsument-senior, konsument 60+, proces akceptacji i użytkowania technologii, produkt technologiczny
Keywords in Englishhedonic motivation, elderly consumers, consumer aged 60+, process of acceptance and use of technology, technological product
Abstract in PolishCelem artykułu badawczego jest zaprezentowanie wyników badań w obszarze identyfikacji i oceny roli motywacji hedonistycznej w procesie akceptacji i użytkowania przez konsumentów-seniorów wybranego produktu technologicznego. Do weryfikacji celu posłużono się badaniami własnymi przeprowadzonymi wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku w okresie listopad 2014 − październik 2015 przy wykorzystaniu papierowego kwestionariusza ankiety. Jako przedmiot badań obrano technologię telefonów komórkowych typu smartfon. Pozyskane wyniki wskazują, iż połowa badanych konsumentów-seniorów odczuwa pozytywne emocje (radość i przyjemność) użytkując smartfony. Co trzeciemu konsumentowi- -seniorowi produkt ten dostarcza również rozrywki. W obszarze motywacji hedonistycznej wyniki badań pozwoliły na określenie, iż czynnik ten pełni silnie pozytywną rolę w procesie akceptacji i użytkowania produktu technologicznego przez badanych konsumentów-seniorów.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?