A new species and new combinations and records of Hypotrachyna and Remototrachyna from Bolivia

Adam Flakus , Pamela Rodriguez Saavedra , Martin Kukwa

Abstract

Remototrachyna sipmaniana is described as new to science, and three new combinations, R. aguirrei, R. consimilis, and R. singularis, are proposed. Ten Hypotrachyna and two Remototrachyna species are reported as new to Bolivia, including the southernmost localities of H. halei and H. partita, the first record of H. primitiva from the southern hemisphere, and the second locality for H. neoscytodes.
Autor Adam Flakus - [Wladyslaw Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences]
Adam Flakus
-
-
, Pamela Rodriguez Saavedra
Pamela Rodriguez Saavedra
-
, Martin Kukwa (WB/KTRiOP)
Martin Kukwa
- Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Tytuł czasopisma/seriiMycotaxon, ISSN 0093-4666, (A 15 pkt)
Rok wydania2012
Tom119
Paginacja157-166
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,50
Słowa kluczowe w języku angielskimfoliose lichens, Neotropics, Parmeliaceae, South America
Klasyfikacja ASJC1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics; 1110 Plant Science
DOIDOI:10.5248/119.157
URL https://doi.org/10.5248/119.157
Języken angielski
LicencjaInny; opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)15
Żródło punktacjijournalList
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 11,000; Cytowania Scopus = 14,000; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2012 = 0,786; Impact Factor WoS: 2012 = 0,821 (2) - 2012=0,709 (5)
Liczba cytowań*18 (2020-07-31)
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?