Czy inwestycje rewitalizacyjne kształtują tożsamość miast?

Krystyna Dziworska , Anna Górczyńska

Abstract

Revitalization and its management in the urban space is a complex process which requires the identification of scale and scope of needs, efforts and resources, involving different partners and preparation of appropriate projects. Gdańsk isanold, historic city of distinctive identity in which certain boroughs still require revitalization actions. The research hypothesis of this paper is the assumption of a necessity of undertaking revitalizationinvestments in Gdańsk.These projects generate numerous benefits which are important for the city’s development. By thesame token, the aim of this paper is the ana-lysis of directions of revitalization of the city of Gdańsk and the indication of benefits which effectively change both temporally and spatially the identity of this city.The study researchmethod is the case study analysisof revitalization projects and their multidimen-sionalretrospective evaluation from the perspective of the city’s development.
Autor Krystyna Dziworska (WZ / KIiN)
Krystyna Dziworska
- Katedra Inwestycji i Nieruchomości
, Anna Górczyńska
Anna Górczyńska
-
Inne wersje tytułuDo revitalization investments create the identity of cities?
Tytuł czasopisma/seriiWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Rok wydania2018
Tom9
Nr2
Paginacja89-100
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskiminwestycje rewitalizacyjne, efekty rewitalizacyjne, tożsamość miasta
Słowa kluczowe w języku angielskimrevitalizationinvestments, revitalizationresults, cityidentity
Streszczenie w języku polskimRewitalizacja i zarządzanie nią, w przestrzeni miasta, jest procesem złożonym, wymagającym identyfikacji skali i zakresu potrzeb, źródeł finansowania, licznych prac, angażujących różnych partnerów na etapie przygotowania i realizacji projektów. Przywołując współczesne doświadczenia rewitalizacyjne Gdańska, które jest miastem o zmieniającej się w czasie wieków tożsamości można przyjąć, iż procesy odnowy miast wydają się nie mieć nigdy końca, a ich kierunek i zakres zmienia się. Hipotezą badawczą pracy jest założenie, iż inwestycje rewitalizacyjne generują liczne korzyści o charakterze ekonomicznym, społecznym, ekologicznym itp., które to, w istotnej mierze, kształtują tożsamość miasta. Tym samym, celem opracowania jest wskazanie roli inwestycji rewitalizacyjnych w procesie budowy tożsamości miasta. Realizując cel badawczy artykułu posłużymy się również przykładami projektów rewitalizacyjnych miasta Gdańska. W postępowaniu badawczym wykorzystano metodę studiów literatury i wnioskowania logicznego oraz analizę studiów przypadków projektów rewitalizacyjnych.
DOIDOI:10.26881/wg.2018.2.07
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2018/07/7_Dziworska_Gorczynska_WG_2_2018_ZiE.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 20-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?