Czy inwestycje rewitalizacyjne kształtują tożsamość miast?

Krystyna Dziworska , Anna Górczyńska

Abstract

Revitalization and its management in the urban space is a complex process which requires the identification of scale and scope of needs, efforts and resources, involving different partners and preparation of appropriate projects. Gdańsk isanold, historic city of distinctive identity in which certain boroughs still require revitalization actions. The research hypothesis of this paper is the assumption of a necessity of undertaking revitalizationinvestments in Gdańsk.These projects generate numerous benefits which are important for the city’s development. By thesame token, the aim of this paper is the ana-lysis of directions of revitalization of the city of Gdańsk and the indication of benefits which effectively change both temporally and spatially the identity of this city.The study researchmethod is the case study analysisof revitalization projects and their multidimen-sionalretrospective evaluation from the perspective of the city’s development.
Author Krystyna Dziworska (FM / DIRE)
Krystyna Dziworska,,
- Department of Investments and Real Estate
, Anna Górczyńska
Anna Górczyńska,,
-
Other language title versionsDo revitalization investments create the identity of cities?
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol9
No2
Pages89-100
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinwestycje rewitalizacyjne, efekty rewitalizacyjne, tożsamość miasta
Keywords in Englishrevitalizationinvestments, revitalizationresults, cityidentity
Abstract in PolishRewitalizacja i zarządzanie nią, w przestrzeni miasta, jest procesem złożonym, wymagającym identyfikacji skali i zakresu potrzeb, źródeł finansowania, licznych prac, angażujących różnych partnerów na etapie przygotowania i realizacji projektów. Przywołując współczesne doświadczenia rewitalizacyjne Gdańska, które jest miastem o zmieniającej się w czasie wieków tożsamości można przyjąć, iż procesy odnowy miast wydają się nie mieć nigdy końca, a ich kierunek i zakres zmienia się. Hipotezą badawczą pracy jest założenie, iż inwestycje rewitalizacyjne generują liczne korzyści o charakterze ekonomicznym, społecznym, ekologicznym itp., które to, w istotnej mierze, kształtują tożsamość miasta. Tym samym, celem opracowania jest wskazanie roli inwestycji rewitalizacyjnych w procesie budowy tożsamości miasta. Realizując cel badawczy artykułu posłużymy się również przykładami projektów rewitalizacyjnych miasta Gdańska. W postępowaniu badawczym wykorzystano metodę studiów literatury i wnioskowania logicznego oraz analizę studiów przypadków projektów rewitalizacyjnych.
DOIDOI:10.26881/wg.2018.2.07
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/1030
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Dziworska_Krystyna_Gorczynska_Anna_Czy_inwestycje_rewitalizacyjne_2018.pdf 604.92 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?