Czy infrastruktura intermodalna/kolejowa trójmiejskich terminali kontenerowych jest gotowa na sprawną obsługę intermodalnych jednostek ładunkowych?

Agnieszka Krakowska

Abstract

Analyzing the data presented concerning the infrastructure and equipment of Tricity container terminals, it is clear that at the moment Tricity terminals cope with the adopted and published volumes of containers. However, in the longer term – an increased number of calls of ships with ever greater volume of containers. In terms of the issue terminals will need to consider larger storage area or find other solutions to the smooth flow of containers from and to the port, thus minimizing the duration of stay of containers at the terminal. One of the Tri‐City container terminals, namely DCT Gdansk has already been prepared to accept an increased number of shipsʹ calls ‐ realizing the project T2. Expansion of this project was completed in October 2016 shortly after the opening ceremony on October 24 2016 terminal was put into operation. T2 is equipped with five moderns, the largest in the Baltic Sea onshore STS cranes which enable operation of ships with a capacity of over 20,000 TEU. Also, Gdynia Container Terminal GCT in 2016 completed work on the enlargement of the surface of the component terminal and purchased two cranes wharf type of ʺsuper‐post‐Panamaxʺ with a capacity of 65 t and reach 61 m. Each of the Tri‐City container terminals makes the necessary investments in infrastructure and equipment in to improve container handling and efficient operation of ships. Each of the Tri‐City container terminals makes the necessary investments in infrastructure and equipment in order to improve container handling and efficient operation of ships. The challenge of the Tri‐City development of container terminals is improving their accessibility, especially from land (roads, railways), in order to improve the capacity of terminals and at the same time minimized the road landing on Polish.
Author Agnieszka Krakowska (FE)
Agnieszka Krakowska,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsDo infrastructure intermodal/railway Tri-city container terminal is ready for the efficient handling of intermodal loading units?
Journal seriesZeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707, (B 3 pkt)
Issue year2017
No8
Pages122-131
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinfrastruktura, transport intermodalny, kolej, terminal kontenerowy, intermodalna jednostka ładunkowa
Abstract in PolishArtykuł stanowi ocenę infrastruktury i wyposażenia trójmiejskich terminali kontenerowych pod kątem sprawnej obsługi intermodalnych jednostek ładunkowych na przykładzie jednostki, którą jest kontener. Opis zaczyna się od ogólnej charakterystyki trójmiejskich terminali kontenerowych, uwzględniający najistotniejsze informacje wraz z przykładami najczęściej zawijających do nich armatorów. W kolejnej części artykułu dokonano analizy i porównania infrastruktury oraz wyposażenia trójmiejskich terminali kontenerowych. Ostatnią częścią artykułu jest analiza przeładunków w trójmiejskich terminalach kontenerowych w TEU, w odniesieniu do liczby przewiezionych TEU z wykorzystaniem transportu intermodalnego w Polsce w latach 2010–2015. Analizując przedstawione dane dotyczące infrastruktury i wyposażenia oraz liczby przeładunków, należy stwierdzić, iż obecnie trójmiejskie terminale radzą sobie z przyjmowanym i wydawanym wolumenem kontenerów. Jednakże każdy z terminali dokonuje niezbędnych inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie w celu usprawnienia przeładunków kontenerowych oraz sprawnej obsługi statków. Natomiast w dalszej perspektywie na lata 2020– 2030 przy prognozowanym poziomie 10–15% ogólnej masy ładunków przewiezionych przy wykorzystaniu transportu intermodalnego niezbędna będzie intensywna modernizacja kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej oraz rozbudowa i modernizacja istniejących terminali intermodalnych.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2485
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)3
ScoreMinisterial score = 3.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 3.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back