Ocena skuteczności instrumentów behawioralnej inżynierii finansowej w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu regionalnym

Przemysław Kulawczuk

Abstract

SMEs play an important role in building the competitiveness of the European Union member countries. Awereness of the significance of SMEs causes that most of the EU countries support small business development, especially in such areas as R&D and innovation. Policy support for SMEs goes gradually from simple quantitative goals and directs toward qualitative goals, including new smart specializations, green growth and technologal innovations friendly to climate and the environment. The period of changes in policy is difficult and associated with unwillingness to accept ambitious goals by some business communities. Regional governments test different solutions, including behavioral financial instruments, to motivate SMEs to accept more ambitious goals. The main aim of the study is to test different financial instruments which include behavioral interventions among SMEs in artificial environment on regional level. The main purpose of the proposed instruments is to motivate SMEs to undertake more ambitious development measures. The publication deals with seven instruments which were modified to extend the motivation for SMEs. The conducted experimental simulations prove that behavioral interventions can be partly effective in stimulating SME interest in using financial support instruments in more ambitious developmental areas.
Author Przemysław Kulawczuk (FE / DMacro)
Przemysław Kulawczuk,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsThe assessment of the effectiveness of behavioral engineering instruments used for supporting the development of small and medium-sized enterprises on regional level
Pages379-392
Publication size in sheets0.98
Book Grynia Alina (eds.): Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 2016, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie : Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-609-95472-7-5, 470 p.
Keywords in Englishentrepreneurship, SME, behavioral economics, behavioral finance, framing
Abstract in PolishMałe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) pełnią istotną rolę w budowie konkurencyjności krajów Unii Europejskiej. Świadomość tego faktu powoduje, że większość krajów członkowskich wspiera rozwój sektora MSP, zwłaszcza w zakresie innowacyjności oraz badań i rozwoju (B+R). Polityka wspierania sektora MSP odchodzi stopniowo od prostych celów ilościowych i ukierunkowuje się ku celom jakościowym obejmujących inicjowanie nowych specjalizacji, zielonego wzrostu czy innowacji technologicznych przyjaznych dla klimatu oraz środowiska. Okres zmiany w zakresie polityki wspierania związany jest z poważnymi trudnościami adaptacyjnymi i niechęci części środowisk przedsiębiorców do podejmowania ambitniejszych celów. Władze regionalne testują różne rozwiązania, w tym związane z behawioralną inżynierią finansową aby w maksymalnym stopniu zachęcić MSP do stawiania ambitnych celów rozwojowych. Celem artykułu jest przetestowanie różnych narzędzi behawioralnych mających na celu zwiększenie zainteresowania MSP ambitnymi i innowacyjnymi działaniami rozwojowymi. W artykule omówiono siedem instrumentów finansowego wspierania MSP, które poddano wielokierunkowym modyfikacjom eksperymentalnym w celu znalezienia skutecznych metod oddziaływania na MSP. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych wykazały skuteczność niektórych rozwiązań ale również i nieskuteczność innych. Artykuł analizuje czynniki wpływające na osiąganie skuteczności instrumentów wspierania MSP i wskazuje na zaobserwowane prawidłowości.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2013/12/ksiazka2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?