Оценочность в медийном тексте - интерпретации переводчика

Alicja Pstyga

Abstract

The paper touches the matter of evaluation in press discourse which is presented from the perspective of Russian press articles translation into Polish language. Axiology in terms of press articles translation — creative, also usually persuasive, in which various means are used as carriers of evaluative connotations describing the matter of statement in negative or positive way — prompts us to consider to what extent the original evaluation is reproduced (or changed). The author proves that the holistic view on original and translated media texts allows to discover also other important elements of press articles structure which presence, emphasis or omission influences axiological valuation.
Author Alicja Pstyga (FL/IESP)
Alicja Pstyga,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsWartościowanie w tekście medialnym - interpretacje tłumacza
Valuation in media discourse - translator’s interpretations
Journal seriesPrzegląd Rusycystyczny, ISSN 0137-298X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol169
No1
Pages105-118
Publication size in sheets0.65
Abstract in PolishArtykuł dotyczy problemu wartościowania w dyskursie medialnym, który rozpatrywany jest na przykładzie rosyjskich tekstów medialnych przełożonych na język polski. Aksjologia z punktu widzenia przekładu tekstów prasowych — kreatywnych, zwykle o funkcji perswazyjnej, w których różne środki bywają wykorzystywane jako nośniki konotacji wartościujących, przedstawiając temat wypowiedzi w sposób negatywny bądź pozytywny, skłania do zwrócenia uwagi na stopień odtworzenia (vs. zmiany) wartościowania. Globalne, całościowe spojrzenie na oryginał i przekład w odniesieniu do tekstów prasowych (medialnych) pozwala dostrzec także inne elementy struktury tekstów, których obecność, wyróżnienie lub pominięcie wpływa na znak wartości całego komunikatu.
DOIDOI:10.31261/pr.7713
URL https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/issue/view/775
Languageru rosyjski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?