Relacja pacjent-personel medyczny w interpretacjach użytkowników forum internetowego Moja Cukrzyca

Halina Nowakowska , Małgorzata Lewartowska-Zychowicz

Abstract

Diabetes, universally regarded as an epidemic disease of modern times, is a serious health and economic problem worldwide. According to the International Diabetes Federation, by 2040 the number of people suffering from the disease around the world will have risen to 642 million. The most important element of the treatment process of every disease is a good cooperation between the patients and their treatment team, including following the recommendations formulated by the doctor, nurse, dietician or any other members of that interdisciplinary team. The following article focuses on the issue of the interpersonal communications occurring between the members of the therapeutic team and their patients, analysed from the perspective of users of the diabetes internet forum Moja Cukrzyca (My Diabetes). During the research, the method of ‘pure’ netnography was used. The data analysed in the article were taken from the first research stage which consisted of analysing the forum posts, without any interaction with its users. In the context of the analyzed posts, it turned out that the therapeutic personnel did not constitute a sufficient source of professional and emotional support for the forum users. This supportive role was often taken over by other diabetic patients, by sharing knowledge and conveying reassurance and comfort, thus enabling the forum users to deal more easily with diabetes.
Author Halina Nowakowska
Halina Nowakowska,,
-
, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (FSS / IE / DGP)
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz,,
- Division of General Pedagogy
Other language title versionsRelations between patients and medical personnel in the opinions of users of the internet forum Moja Cukrzyca (My Diabetes)
Journal seriesPomeranian Journal of Life Sciences, ISSN 2450-4637, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol64
No3
Pages161-167
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcukrzyca, zespół interdyscyplinarny, komunikacja interpersonalna, bariery w komunikacji interpersonalnej
Keywords in Englishdiabetes, interdisciplinary team, interpersonal communication, barriers in interpersonal communication
Abstract in PolishCukrzyca, uznawana obecnie za epidemię naszych czasów, stanowi poważny problem zdrowotny i ekonomiczny na całym świecie. Według danych opracowanych przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (International Diabetes Federation) do 2040 r. liczba chorych na cukrzycę na świecie wzrośnie nawet do 642 mln. Najistotniejszym elementem procesu leczenia każdego schorzenia jest dobra współpraca chorego z zespołem terapeutycznym, a także przestrzeganie zaleceń formułowanych przez lekarza, pielęgniarkę, dietetyka oraz innych członków zespołu interdyscyplinarnego, sprawującego opiekę nad pacjentem. Niniejszy artykuł porusza problematykę relacji zachodzących między członkami zespołu terapeutycznego, badaną z perspektywy interpretacji konstruowanych przez użytkowników forum internetowego dla diabetyków Moja Cukrzyca. W badaniu została wykorzystana metoda „czystej” netnografii. Analizowane w artykule dane pochodzą z pierwszego etapu procesu badawczego, który polegał na analizie wpisów na forum, bez nawiązywania kontaktu z jego użytkownikami. W kontekście cytowanych wypowiedzi okazuje się, że zespół terapeutyczny nie stanowi dla forumowiczów źródła wsparcia emocjonalnego. Funkcję te przejmują inni chorzy, dostarczający forumowiczom owego wsparcia, swoistego komfortu i poczucia bezpieczeństwa, dzięki któremu jest im łatwiej radzić sobie z życiem z cukrzycą.
URL http://ojs.pum.edu.pl/pomjlifesci/article/download/461/362
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back