Religion as a Quest – comparison between Americans and Poles

Katarzyna Skrzypińska , Kevin Ladd

Abstract

“If a cross‐cultural psychologist wishes to focus on variables that generate strong differences between populations, one good strategy is to focus on beliefs connected to religion (or the metaphysical), and especially on practices and behaviors that reflect the everyday impact of religion on persons” (Saucier et al., 2015, p. 63). This indication is a clear statement regarding how important the phenomenon of religion is for cross‐cultural comparisons. Many articles describe such juxtapositions, but among the crucial virtues of contemporary societies are doubts related to beliefs. Religion as a quest is a third solution related to human religiousness, next to intrinsic and extrinsic one (Batson, 1976). The main aim of this article is comparison between Americans and Poles with respect to religion as a quest.
Author Katarzyna Skrzypińska (FSS/IPsych/DRFQL)
Katarzyna Skrzypińska,,
- Division of Research on Family and Quality of Life
, Kevin Ladd
Kevin Ladd,,
-
Pages215-226
Publication size in sheets0.55
Book Anczyk Adam, Grzymała-Moszczyńska Halina, Krzysztof-Świderska Agnieszka (eds.): Psychologia kultury, kultura psychologii: księga jubileuszowa profesor Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, 2018, Wydawnictwo Sacrum, ISBN 978-83-933048-6-8, 288 p.
Keywords in Polishreligia, poszukiwanie, dobrostan, porównanie międzykulturowe, Amerykanie, Polacy
Keywords in Englishreligion, quest, well-being, cross-cultural comparison, American, Poles
Abstract in Polish„Jeśli międzykulturowy psycholog chce skupić się na zmiennych, które generują silne różnice między populacjami, jedną dobrą strategią jest skupienie się na przekonaniach związanych z religią (lub metafizyczną), a zwłaszcza na praktykach i zachowaniach odzwierciedlających codzienny wpływ religii osoby ”(Saucier i in., 2015, s. 63). To wskazanie jest wyraźnym stwierdzeniem, jak ważne jest zjawisko religii dla porównań międzykulturowych. Wiele artykułów opisuje takie zestawienia, ale wśród kluczowych zalet współczesnych społeczeństw są wątpliwości związane z przekonaniami. Religia jako zadanie jest trzecim rozwiązaniem związanym z ludzką religijnością, obok wewnętrznego i zewnętrznego (Batson, 1976). Głównym celem tego artykułu jest porównanie Amerykanów i Polaków pod względem religii jako poszukiwania.
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-03-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?