The relevance of dividend smoothing in the construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange

Magdalena Gostkowska-Drzewicka , Ewa Majerowska

Abstract

Dividend smoothing is a well-known empirical fact in developed countries. It is influenced by many factors. In this paper we analyse the relevance of dividend smoothing in the construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 2000-2014. It is assumed that it is possible to estimate the level of dividend smoothing and to identify the factors determining this level. The implementation of the purpose and verification of the hypotheses required applying econometric models. The findings suggest that the Lintner model can be applied for construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange because the smoothing effect was statistically significant in most cases. However, it was not possible to identify statistically significant smoothing factors, although these factors can be useful in order to estimate the logit model which is used to predict whether the company will pay a dividend or not.
Author Magdalena Gostkowska-Drzewicka KFP
Magdalena Gostkowska-Drzewicka,,
- Department of Corporate Finance
, Ewa Majerowska KE
Ewa Majerowska,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsZnaczenie efektu wygładzania dywidendy w spółkach budowlanych notowanych na GPW w Warszawie
Journal seriesNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811 []
Issue year2016
No2 (27)
Pages9-22
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpolityka dywidendy, czynniki ekonomiczne, wypłata dywidendy, model Lintnera, model logitowy
Keywords in Englishdividend policy, economic factors, corporate payout, Lintner model, logit model
Abstract in PolishEfekt wygładzania dywidendy jest empirycznie potwierdzony na rynkach finansowych w krajach wysoko rozwiniętych. Efekt ten jest uwarunkowany wieloma czynnikami. W niniejszym artykule dokonano analizy znaczenia wygładzania dywidendy w spółkach budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2000-2014. Zakłada się, że możliwe są zarówno określenie nasilenia efektu wygładzania dywidendy, jak i identyfikacja uwarunkowań tego efektu. Aby osiągnąć tak sformułowany cel i zweryfikować założoną hipotezę, należało zastosować modele ekonometryczne. Jak wynika z przeprowadzonych badań, model Lintnera może być użyty w przypadku spółek budowlanych. Analizowane czynniki, wpływające na wygładzanie dywidendy, okazały się nieistotne statystycznie. Jednakże te same czynniki znalazły zastosowanie w modelu logitowym, który jest użytecznym narzędziem do prognozowania, czy spółka wypłaci dywidendę, czy nie.
DOIDOI:10.15611/nof.2016.2.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36805
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back