Rozwój gospodarczy polskich powiatów w kontekście implikacji nowej geografii ekonomicznej

Dorota Ciołek

Abstract

The aim of the New Economic Geography (NEG) is to find determinants of economic activity location and its impact on the economic growth in regions. In order to observe this type of processes, empirical analysis should be conducted at a low level of spatial aggregation. Therefore presented in the study survey was conducted for Polish counties. The analysis uses the estimated GDP in the counties for the years 2003–2013. The article presents a comparative analysis of development trends characterizing the different territorial areas and the convergence process inside Polish voivodships.
Author Dorota Ciołek (FM / DE)
Dorota Ciołek,,
- Department of Econometrics
Other language title versionsGrowth of Polish NUTS-4 in the context of the new economic geography
Journal seriesRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, ISSN 1232-4671, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol41
Pages221-238
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishnowa geografia ekonomiczna, wzrost regionalny, przestrzenne modele panelowe
Keywords in Englishnew economic geography, regional growth, spatial panel data models
Abstract in PolishJednym z głównych zadań nowej geografii ekonomicznej (NEG) jest określenie determinant lokalizacji działalności gospodarczej i jej wpływu na wzrost gospodarczy w regionach. W celu stwierdzenia tego rodzaju procesów analizy empiryczne powinny być prowadzane na odpowiednio niskim poziomie agregacji przestrzennej. Dlatego prezentowane badanie dotyczyło polskich powiatów. Na podstawie szacunkowych danych o PKB w powiatach w latach 2003–2013 przeprowadzono analizę porównawczą tendencji rozwojowych charakteryzujących poszczególne obszary Polski. Zbadano również proces konwergencji wewnątrz polskich województw.
URL http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z41_14.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back