Audyt wewnętrzny w ograniczaniu ryzyka bankowego

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

Internal audit is an instrument which improves management system of a commercial bank and emerging risk. The audit plays an anticipative role, in other words defines, how bank will work in the future and is focused on past to a lesser degree. The anticipative diagnosis of bank’s future actions concentrates on its ability to build competitive edge. The audit may be used to reach aims of various time range and to mitigate banking risk.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsInternal audit in banking risk mitigation
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2014
Vol299
Pages189-199
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaudyt wewnętrzny, ryzyko bankowe, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem
Keywords in Englishinternal audit, banking risk, internal control, risk management
Abstract in PolishAudyt wewnętrzny jest narzędziem doskonalenia systemu zarządzania bankiem komercyjnym oraz występującym ryzykiem. Audyt pełni rolę wyprzedzającą, czyli ma określić jak bank będzie działał w przyszłości, a mniej jest ukierunkowany na zdarzenia przeszłe. Wyprzedzająca diagnoza przyszłych działań banku koncentruje się wokół zdolności jego do budowania przewagi konkurencyjnej. Audyt może służyć do realizacji celów o różnym zasięgu czasowym oraz zredukowaniu ryzyka bankowego.
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/108
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 6.0, 20-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 20-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back