Polityka wielokulturowości w Szwecji i europejski kryzys migracyjny w drugiej połowie 2015 roku

Andrzej Kubka

Abstract

The aim of the article is to explain the reaction of the Swedish government to the migration crisis in the autumn of 2015. Confronted with the unprecedented strain on the state and society, Sweden has not changed radically its immigration policy. The main reason for this political position, which remains in contrast with the position taken by other EU-member states, notably Poland, seems to be the overall positive historical experience of immigration in the after-war period.
Author Andrzej Kubka (FSS / IPS / DPolS)
Andrzej Kubka,,
- Diovision of Political Systems
Other language title versionsMulticulturalism policy in Sweden and the European migration crisis in the second half of 2015
Journal seriesGdańskie Studia Międzynarodowe, ISSN 1730-4652, (B 4 pkt)
Issue year2017
Vol15
No1-2
Pages7-18
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishSzwecja, polityka imigracyjna, multikulturalizm, kryzys migracyjny
Keywords in EnglishSweden, immigration policy, multiculturalism, migration crisis
Abstract in PolishCelem artykułu jest wyjaśnienie reakcji szwedzkiego rządu na kryzys migracyjny jesienią 2015 roku. W obliczu bezprecedensowego nacisku na państwo i społeczeństwo, Szwecja nie zmieniła radykalnie polityki imigracyjnej. Głównym powodem zajmowania takiej pozycji politycznej, która pozostaje zasadniczo odmienna od stanowiska niektórych innych państw członkowskich UE, w szczególności Polski, wydają się być ogólnie pozytywne, historyczne doświadczenia związane ze zjawiskami imigracji do Szwecji w okresie powojennym.
URL https://gsm-journal.pl/resources/html/article/details?id=157677
Languagepl polski
Score (nominal)4
ScoreMinisterial score = 4.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back