Antropocen/strategie oporu. Geomorficzny projekt Renza Piano

Aleksandra Ubertowska

Abstract

The author aims to outline the strategies of resistance against the Anthropocene focusing on two philosophical concepts: the of “geostory” by Bruno Latour and the of “hyperobjects” introduced recently to the ecocriticism by Timothy Morton. In the second part of her text Ubertowska analyses the example of eco-architecture (Zentrum Paul Klee in Bern designed by Renzo Piano) examining how the idea of hyperobjects can be applied in the work of art.
Autor Aleksandra Ubertowska (WF / IFP)
Aleksandra Ubertowska
- Instytut Filologii Polskiej
Inne wersje tytułuAnthropocene/strategies of resistance: the geomorphic project by Renzo Piano
Tytuł czasopisma/seriiPrace Kulturoznawcze, ISSN 0860-6668, (B 7 pkt)
Rok wydania2018
Tom22
Nr1-2
Paginacja83-96
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku polskimantropocen, Bruno Latour, Timothy Morton, hiperobiekty, Renzo Piano
Słowa kluczowe w języku angielskimanthropocene, Bruno Latour, hyperobjects, Renzo Piano
Streszczenie w języku polskimArtykuł jest poświęcony analizie filozoficznych strategii oporu wobec antropocenicznych zmian klimatycznych. Ideami, które autorka uznała za fundamenty pożądanych przemian światopoglądowych, są: „geostoria” Brunona Latoura i „hiperobiekty” Timothy’ego Mortona. W dalszej części tekstu autorka tropi ślady myślenia w kategorii hiperobiektów w architekturze; jako przykład ekoarchitektury posłużył tu budynek Zentrum Paul Klee w Bernie, zaprojektowany przez Renza Piano.
DOIDOI:10.19195/0860-6668.22.1-2.6
URL http://pkult.wuwr.pl/download.php?id=59807e11a629e67d24d13f356510208c7bd29678
Językpl polski
Punktacja (całkowita)7
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót