Zniewalanie współczesnego świata przez fikcję heurystyczną

Ewa Ignaciuk , Władysława Kiwak

Abstract

The models promoted by the mainstream economy, embedded in the neoclassical paradigm, despite their utopian character, have become the standard on the basis of which the socio-economic reality is shaped. In the hands of ideologists, they have become an instrument used to promote relativism, egoism, temporariness and consumption, in which contemporary man is to see his own good – "happiness".
Author Ewa Ignaciuk (FE / DMicro)
Ewa Ignaciuk,,
- Department of Microeconomics
, Władysława Kiwak (FE / DMicro)
Władysława Kiwak,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsThe enslavement of the modern world by heuristic fiction
Journal seriesPieniądze i Więź, ISSN 1506-7513, (B 5 pkt)
Issue year2018
Vol21
No1
Pages31-37
Publication size in sheets0.67
Keywords in Polishrelatywizm egoizm, konsumpcja, szczęście, mechanizm rynkowy
Keywords in Englishrelativism, egoism, consumption, happiness, market mechanism selfishness
Abstract in PolishPromowane przez ekonomię głównego nurtu modele, osadzone w paradygmacie neoklasycznym, pomimo swojej utopijności, stały się wzorcem, na podstawie którego kształtowana jest rzeczywistość społeczno-gospodarcza. W rękach ideologów stały się narzędziem wykorzystywanym do promowania relatywizmu, egoizmu, tymczasowości i konsumpcji, w której współczesny człowiek ma widzieć własne dobro - „szczęście”.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?