Uwarunkowania systemu motywowania pozamaterialnego pracowników wiedzy na przykładzie kancelarii prawniczej

Agata Borowska-Pietrzak

Abstract

The article describes the determinants of the construction of intangible motivate tools for knowledge workers. As a sample of a professional group included in the study, it had been adopted a group of lawyers hired in a law firm. It was examined factors such as: management style, conflicts and ways of solving, sharing knowledge and interpersonal relations. Examined lawyers show high motivation, they want to share knowledge and solve conflicts, but when there is a possibility to create the appropriate conditions for them based on the expression of recognition and appreciation of their contribution to the success of the law-office.
Author Agata Borowska-Pietrzak ZZP
Agata Borowska-Pietrzak,,
- Division of Personnel Management
Other language title versionsDeterminants of non-material motivation system of knowledge workers for a law firm example
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189
Issue year2016
Vol14
No2/1
Pages91-103
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishmotywowanie, bodźce pozapłacowe, zaangażowanie
Keywords in Englishmotivating, non-material incentives, commitment
Abstract in PolishW artykule przedstawiono uwarunkowania budowy narzędzi motywowania pozamaterialnego pracowników wiedzy. Jako przykład grupy zawodowej uwzględnionej w badaniach przyjęto grupę prawników w kancelarii prawniczej. Zbadano takie uwarunkowania, jak styl kierowania, konflikty i sposoby ich rozwiązywania, relacje interpersonalne. Badani prawnicy wykazują wysoką motywację, chcą się dzielić wiedzą i rozwiązywać konflikty, ale tylko w przypadku stworzenia im odpowiednich warunków opartych na wyrażaniu uznania i docenianiu ich wkładu w sukces kancelarii.
URL http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_7.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back