Wzorzec zachowań związanych z pracą a jakość i poczucie sensu życia u osób pracujących, zagrożonych utratą pracy oraz bezrobotnych

Aleksandra Peplińska , Karolina Gierszewska , Piotr Połomski

Abstract

Praca to jedna z ważniejszych aktywności człowieka w jego dorosłym życiu. Wokół pracy skupia się większość życiowych decyzji. Dzięki pracy spełniamy swoje cele, marzeniai plany. Praca to miejsce, w którym spędzamy wiele godzin każdego dnia. Nadaje rytm codzienności. Pełni ona różne funkcje, wymaga często wysiłku, twardości charakteru, przezwyciężania oporu. Brak pracy jednak lub samo ryzyko jej utraty może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji zarówno w zakresie stosunku do pracy, jak i subiektywnegopoczucia jakości i sensu życia. Celem prezentowych badań była próba weryfikacji, jaki jest związek pomiędzy statusem zawodowym osób badanych a ich stosunkiem emocjonalnymdo pracy, wzorcem przeżyć związanych z pracą, subiektywną jakością życia i celem życia. Badaniem objęto 160 osób związanych z przemysłem stoczniowym. W ramach grupyosób badanych wyróżniono trzy kategorie ze względu na status zatrudnienia, tj. osoby bezrobotne, zagrożone utratą pracy oraz pracujące. Osoby badane miały od 21 do 59 lat.W ramach badania zastosowano m.in. kwestionariusz jakości życia Teresy Rostowskiej i Doroty Urbaniak, test celu życia PIL oraz wzorzec zachowań i przeżyć związanych z pracąAVEM. Uzyskane wyniki badań skłaniają do wniosku, iż istnieje korelacja pomiędzy emocjonalnym zaangażowaniem w pracę, wzorcami przeżyć związanych z pracą a celemżycia, z subiektywnym poczuciem jakości życia jako mediatorem tej relacji i statusem zawodowymjako istotnym moderatorem.
Author Aleksandra Peplińska (FSS / IPsych / DEPOP)
Aleksandra Peplińska,,
- Division of Economic Psychology and Organizational Psychology
, Karolina Gierszewska
Karolina Gierszewska,,
-
, Piotr Połomski (FSS / IPsych / DPS)
Piotr Połomski,,
- Division of Psychometrics and Statistics
Other language title versionsWork-related behaviours vs life quality and the meaning of life among the unemployed, those at risk of job loss, and working individuals
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389 [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol18
No1
Pages91-110
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishjakość życia, bezrobocie, praca zawodowa, sens życia, zaangażowanie zawodowe
Keywords in Englishmeaning of life, unemployment, career, life quality, professional commitment
URL http://maes-online.com/fulltxt.php?ICID=1242530
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back