Fat cats brought up on Fukuyama and Lyotard … or post-modernity in "Gazeta Polska"

Paweł Kozielski , Ewelina Gutowska-Kozielska

Abstract

This article consists of three parts. In the first one the author presents the key concepts describing postmodernity with the focus on the works of Francois Lyotard. The crisis of narrations of the Polish society after 1989 is described in the second chapter. The last part of the text provides "Gazeta Polska's" discourse analysis from the point of view of the narration of postmodernity.
Author Paweł Kozielski (FSS / IPSJ / DSCC)
Paweł Kozielski,,
- Division of Social and Cultural Communication
, Ewelina Gutowska-Kozielska (FL / IEAS)
Ewelina Gutowska-Kozielska,,
- Institute of English and American Studies
Journal seriesMedia - Biznes - Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, [Media - Business - Culture. Journalism and social communication], ISSN 2451-1986, e-ISSN 2544-2554, (0 pkt)
Issue year2018
No2 (5)
Pages69-80
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishponowoczesność, postmodernizm, narracja, tradycja, "Gazeta Polska"
Keywords in Englishpost-modernity, post-modernism, narration, tradition, "Gazeta Polska"
Abstract in PolishNiniejszy artykuł składa się z trzech części. Pierwsza z nich to próba zdefiniowania ponowoczesności, przede wszystkim w kontekście myśli Jeana-Froncois Lyotarda. Drugą poświęcono kryzysowi narracji, który dotknął społeczeństwo polskie po przemianie ustrojowej w 1989 roku. W trzeciej analizom poddano dyskurs prasowy "Gazety Polskiej", właśnie pod kątem opowieści o ponowoczesności.
DOIDOI:10.4467/25442554.MBK.18.016.9295
URL http://www.ejournals.eu/MBK/2018/5-2018/art/12523/
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 07-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back