Literacki głos pokolenia x? David Foster Wallace wobec popkultury

Sylwia Gutowska

Abstract

n/a
Autor Sylwia Gutowska (WF)
Sylwia Gutowska
- Wydział Filologiczny
Tytuł czasopisma/seriiJednak Książki, ISSN , e-ISSN 2353-4699, (0 pkt)
Rok wydania2017
Nr8
Paginacja201-212
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku angielskimAmerican literature, postmodernism, popculture, irony, comedy
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/372/60
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Plik
Gutowska_Sylwia_Literacki_glos_2017.pdf 312.93 KB
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?