Wpływ globalnego kryzysu finansowego na zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

The main purpose of this article is to present the role of risk in the activity of a commercial bank with particular reference to the global financial crisis. The introductory part presents the origins of economic crises, especially the contemporary crisis from 2007-2010, which began in the United States subprime mortgage market. Dating back to the 1831, considerations allow to undetstand the causes of the crises. Then the impact of the global financial crisis on the scale of the crediting activities of banks in Poland was analyzed, presenting a credit portfolio structure, with a particular focus on the structure of loans to households and enterprises. In the second part of the article the process of credit risk management was discussed, paying attention to the crucial role of the bank's credit policy, and the conditions and prospects of commercial bank credit activity development were specified. It presents also the criteria for the proper credit management, indicating as the optimal solution the development of the so-called "credit textbook".
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsImpact of the global financial crisis on the credit risk management in a bank
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol7
No2
Pages37-51
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishgospodarka globalna, kryzys finansowy, zarządzanie ryzykiem, ryzyko kredytowe
Keywords in Englishglobal economy, financial crisis, risk management, credit risk
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest przedstawienie roli ryzyka w działalności banku komercyjnego ze szczególnym uwzględnieniem globalnego kryzysu finansowego. W części wstępnej przedstawiono genezę kryzysów gospodarczych, zwłaszcza współczesnego kryzysu z lat 2007-2010, który miał swój początek w Stanach Zjednoczonych na rynku kredytów hipotecznych subprime. Sięgające 1831 r. rozważania pozwalają zrozumieć przyczyny wystąpienia tego kryzysu. Następnie poddano analizie wpływ globalnego kryzysu finansowego na skalę działalności kredytowej banków w Polsce, przedstawiając strukturę podmiotową portfela kredytowego, ze szczególnym uwzględnieniem struktury kredytów dla gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. W drugiej części artykułu omówiono proces zarządzania ryzykiem kredytowym, zwracając uwagę na kluczową rolę polityki kredytowej banku, a także określono warunki i perspektywy rozwoju działalności kredytowej banku komercyjnego. Przedstawiono też kryteria prawidłowej gospodarki kredytowej, wskazując jako optymalne rozwiązanie opracowanie tzw. "podręcznika kredytowego".
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/06/3_J_Gwizdala_Jerzy_WG-2_2016_GG.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?