Towards an immanent ontology of teaching Leonard Bernstein as a case-study

Joris Vlieghe , Piotr Zamojski

Abstract

In this article, we argue that it is possible to approach teaching from a fully affirmative perspective: as an educational practice that has its own internal logic and intrinsic value. By analysing a fragment from one of the Leonard Bernstein’s Young People’s Concerts presented in this article as a teaching event, we show that when starting from an empirical example of teaching it is possible to distinguish principles and gestures that testify to an ontological dimension of teaching. This is possible, however, only when a particular reading of this empirical material is applied. We call this an immanent reading, as opposed to a transcendent (in this case critical) reading. It should be clear that this kind of inquiry we briefly demonstrate here is exactly a post-critical attempt to re-establish our affirmative relation with one of the most devalued, repressed, and neglected educational practice, namely teaching.
Author Joris Vlieghe - [KU Leuven]
Joris Vlieghe,,
-
-
, Piotr Zamojski (FSS/IE/DCT)
Piotr Zamojski,,
- Division of Curriculum Theory
Journal seriesEthics and Education, ISSN 1744-9642, e-ISSN 1744-9650, (N/A 70 pkt)
Issue year2020
Vol15
No1
Pages1-17
Publication size in sheets0.80
Keywords in PolishLeonard Bernstein, Koncerty dla Młodych Ludzi, ontologia nauczania, pedagogika po-krytyczna, immanencja
Keywords in EnglishLeonard Bernstein, Young People’s Concerts, ontology of teaching, post-critical pedagogy, immanence
ASJC Classification1211 Philosophy; 3304 Education
Abstract in PolishW tym artykule opowiadamy się za całkowicie afirmatywnym badaniem nauczania jako edukacyjnej praktyki, posiadającej swoją wewnątrzną logikę i swoistą dla siebie wartość. Analizując jeden z Koncertów dla Młodych Ludzi (Young People's Concerts) Leonarda Bernstein'a w kategoriach wydarzenia nauczania, pokazujemy, że wychodząc od przykładu empirycznego można wyróżnić zasady i gesty wskazujące na ontologiczny wymiar nauczania. Jest to jednak możliwe wyłącznie wówczas, gdy stosuje się ten rodzaj czytania, który nazywamy immanentnym w opozycji do czytania transcendentnego (w tym przypadku: czytania krytycznego). Ten rodzaj badania należy rozumieć dokładnie jako po-krytyczną próbę ponownego ustanowienia afirmatywnej relacji z jedną z najbardziej zdewaluowaną, tłumioną i lekceważoną praktyką edukacyjną: nauczaniem.
DOIDOI:10.1080/17449642.2019.1700444
Languageen angielski
File
Vlieghe_Joris_Zamojski_Piotr_Towards_an_immanent_ontology_of_teaching_2020.pdf 1,54 MB
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 06-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1.000; Scopus Citations = 0.000; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2019 = 0.815
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?