Food crime - zjawisko i jego zakres pojęciowy

Małgorzata Wiśniewska

Abstract

The publication highlights the concept of food crime. The author describes this phenomenonin the context of the general concept of crime. The types of food crime have been also identified. The author notes that this phenomenon is studied within green criminology.In the study the author used a review of literature and official papers on this subject.
Author Małgorzata Wiśniewska (FM / DBE / QEMU)
Małgorzata Wiśniewska,,
- Quality and Environmental Management Unit
Other language title versionsFood crime - the phenomenon and its conceptual scope
Pages507-517
Publication size in sheets0.73
Book Sikora Tadeusz (eds.): Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, ISBN 978-83-942362-7-4, 517 p.
Keywords in Polishżywność, jakość, bezpieczeństwo, przestępstwo
Keywords in Englishfood, quality, safety, crime
Abstract in PolishW publikacji zwrócono uwagę na pojęcie przestępstwa wobec żywności. Autorka opisała to zjawisko w kontekście ogólnego pojęcia przestępstwa. Zidentyfikowano również jego odmiany. Zwrócono także uwagę, iż zjawisko to jest przedmiotem badań zielonej kryminologii. W pracy autorka wykorzystała metodę przeglądu literatury przedmiotu oraz oficjalnych opracowań poświęconych temu zagadnieniu.
URL https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ%20UEK%202017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?