Zdrowie i środowisko jako wartości prawnie chronione. Analiza wybranych aspektów bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz bezpieczeństwa ekologicznego

Tomasz Bojar-Fijałkowski

Abstract

The text defines safety and describes its types. Further it indicates legal base of safety and security among norms of Polish Constitution, focusing on those regarding health and environmental safety. The more detailed analysis of material and structural regulations can be found is second part of the paper. It covers aspects of food and feed safety, which is to secure health, and ecological safety, which is to secure environment.
Author Tomasz Bojar-Fijałkowski (FLA / DAL) - [Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy]
Tomasz Bojar-Fijałkowski,,
- Department of Administrative Law
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Other language title versionsHealth and environment as values protected by law. Analysis of selected aspects of food and feed safety and ecological safety
Pages140-161
Publication size in sheets1.05
Book Skalski Dariusz, Lizakowski Piotr (eds.): Medycyna i zdrowie: wybrane aspekty ratownictwa, 2016, Kociewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Skarszewach : Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, ISBN 978-83-939861-7-0, 224 p., DOI:10.5281/zenodo.191811
Keywords in Polishzdrowie, środowisko, bezpieczeństwo żywności i żywienia, bezpieczeństwo ekologiczne, prawo publiczne
Keywords in Englishhealth, environment, food and feed safety, ecological safety, public law
Abstract in PolishNiniejszy tekst definiuje bezpieczeństwo i charakteryzuje jego rodzaje. W dalszej części wskazuje umocowanie prawne bezpieczeństwa pośród norm Konstytucji RP, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia i środowiska. Analiza bardziej szczegółowych regulacji ustrojowych i materialnoprawnych przeprowadzona został w drugiej części opracowania. Obejmuje ona aspekty bezpieczeństwa żywności i żywienia ukierunkowane na ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwa ekologicznego ukierunkowane na ochronę środowiska.
URL https://zenodo.org/record/191811#.XkzvUopKhhE
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?