Characteristics of the diagnosing process of high-pressure fuel pumps on the example of a spark-ignition engine

Piotr Sliż

Abstract

The basic objective of the article was to identify inference algorithms (rules) in the diagnosis process of high pressure pumps (HP) on the example of gasoline engine units, designated as EP (THP). For the needs of the main objective, a partial goal was assigned. It was to characterize the symptoms and diagnostic codes indicating the malfunction of the high pressure pump. As a result of empirical proceedings, the results of the analysis of completed repairs of the high pressure fuel system were presented, then, based on the technical documentation and observation of the course of diagnostic activities in workshop conditions, the HP pump diagnostic process was recreated on the example of the tested EP unit. In addition, as a result of the study, factors shaping the correct implementation of the HP pump diagnosis process were identified. This study may be an incentive for a more in-depth analysis of the methodology for diagnosing low and high pressure fuel circuits in spark-ignition engines.
Author Piotr Sliż (FM/IOM/DMS)
Piotr Sliż,,
- Division of Management Systems
Other language title versionsCharakterystyka procesu diagnozowania pompy wysokiego ciśnienia paliwa na przykładzie silnika o zapłonie iskrowym
Journal seriesDiagnostyka, ISSN 1641-6414, e-ISSN 2449-5220, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol21
No1
Pages41-50
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishdiagnostyka pompy wysokiego ciśnienia, pompa paliwowa HP, system paliwowy, silnik benzynowy
Keywords in Englishhigh pressure pump diagnostic, HP pump, fuel system, petrol engine, gasoline engine
ASJC Classification1712 Software; 2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishCelem podstawowym artykułu była identyfikacja algorytmów (reguł) wnioskowania w procesie diagnozowania pomp wysokiego ciśnienia paliwa (HP) na przykładzie benzynowych jednostek silnikowych, oznaczonych jako EP (THP). Na potrzeby realizacji celu głównego przyporządkowano cel cząstkowy. Było nim scharakteryzowanie symptomów i kodów diagnostycznych wskazujących na usterkę pompy wysokiego ciśnienia paliwa. W rezultacie przeprowadzonego postępowania empirycznego przedstawiono wyniki analizy zakończonych napraw układu wysokiego ciśnienia paliwa, następnie, w oparciu o dokumentację techniczną i obserwację przebiegu działań diagnostycznych w warunkach warsztatowych odtworzono proces diagnostyki pomp HP na przykładzie badanej jednostki EP. Ponadto w rezultacie badania zidentyfikowano czynniki kształtujące poprawną realizację procesu diagnozy pomp HP. Niniejsze opracowanie może stanowić asumpt do głębszej analizy metodyki diagnozy obiegów niskiego i wysokiego ciśnienia paliwa w silnikach o zapłonie iskrowym.
DOIDOI:10.29354/diag/116077
URL https://doi.org/10.29354/diag/116077
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 13-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.864
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?