Geneza środków zabezpieczających oraz kilka uwag komparatystycznych na temat systemów kontynentalnego i common law

Elżbieta Zarębska

Abstract

The study presents a concise genesis and evaluation of preventive measures in the Polish law starting from postulates from the beginning of the 20thcentury and ending with the current penal act. The author describes social and historical conditions constituting grounds for implementation of the institution of preventive measures in Poland. Further, the author performs a comparative analysis of the Polish standards (starting from the code of 1932 and ending with the current act) with similar standards both in the continental law system (Germany) and in the common law system (Great Britain).
Author Elżbieta Zarębska (FLA / DMCLC)
Elżbieta Zarębska,,
- Department of Material Criminal Law and Criminology
Other language title versionsThe genesis of preventive measuresand several comparative commentson the continental law and common law systems
Journal seriesKwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej, ISSN 2353-5865, (0 pkt)
Issue year2017
No1
Pages49-68
Publication size in sheets0.95
Abstract in PolishOpracowanie przedstawia zwięzłą genezę oraz ewaluację środków zabezpieczających w prawie polskim, poczynając od postulatów z początku XX w., a kończąc na obecnej ustawie karnej. Autorka opisuje uwarunkowania społeczno-historyczne leżące u podstaw wprowadzenia instytucji środków zabezpieczających w Polsce. Następnie poddaje analizie porównawczej polskie unormowania (od kodeksu z 1932 r. do obecnej ustawy)z podobnymi unormowaniami zarówno w systemie kontynentalnym (Niemcy), jak i w systemie common law(Wielka Brytania).
URL http://kwartalnik.gdansk.sa.gov.pl/assets/kwartalnik/2017.1.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back