Projektowanie modeli biznesowych dla ekonomii cyrkularnej według podejścia design management jako strategia na przyspieszony rozwój gospodarczy i wzrost konkurencyjności regionów UE

Anna Dziadkiewicz

Abstract

Nowadays, the focus shift caused by the evolving role of design in business environment has leveraged design management to the rank of strategic factor of competitive edge. Approach to design management is aimed at product, service, process design as well as strategically-vision statement’s design. In 21st century, circular economy solutions addressed to business is the pursuit as viewed by designers. It is not easy, because a transition within business from a linear to a circular economy is a kind of revolution for enterprises’ activity. On Polish market, there are few companies which design their business models, however this is not because of a lack of willingness by entrepreneurs, but their insufficient knowledge and a shortage of useful tools, which should be promoted among entrepreneurs. This paper develops a conceptual framework of circular economy to guide designers and decision makers in the move from linear to circular strategies. The introduced terminology, a list of product design strategies and business models as well as practical examples can correspond to an entrepreneurs’ question, regarding the issue, how a product and business model should be designed to move to circular economy concept.
Author Anna Dziadkiewicz (FM / DMar)
Anna Dziadkiewicz,,
- Department of Marketing
Other language title versionsDesign management approach for circular business model strategies as a strategy for accelerated economic development and growth of competitiveness of UE regions
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol24
No10
Pages154-169
Publication size in sheets1
Keywords in Polishdesign management, ekonomia cyrkularna, gospodarka linearna, projekt produktu, strategia modelu biznesowego
Keywords in Englishdesign management, circular economy, linear economy, product design, business model strategy, circular business model, circular business strategies, circular economy
Abstract in PolishW ostatnim czasie nastąpiła ewolucja designu w środowisku biznesowym, czyniąc świadome projektowanie strategicznym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej. Podejście jakim jest Design Management ma na celu projektowanie produktów, usług, procesów, ale także na poziomie strategicznym – projektowanie wizji organizacji. Na rynku polskim istnieje niewiele przedsiębiorstw realizujących ten model biznesowy, jednak nie wynika to z braku chęci przedsiębiorców, lecz z niewystarczającej wiedzy i niedoboru odpowiednich narzędzi, które byłyby promowane wśród przedsiębiorców. Artykuł ma na celu omówienie założeń koncepcyjnych ekonomii cyrkularnej. Pełni także funkcje przewodnika dla projektantów i przedsiębiorców. Poprzez zaprezentowaną terminologię oraz przykłady projektowania zarówno strategii produktu, jak i modeli biznesowych odpowiada na pytanie przedsiębiorców, jak powinien być zaprojektowany produkt i model biznesowy, aby wpisywał się w koncepcję ekonomii cyrkularnej
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_cd_10_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-03-15)
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?