Preferencje pasażerów gdyńskiego transportu miejskiego w zakresie wzrostu dostępności przestrzennej usług poprzez wydłużenie trasy linii trolejbusowej

Aleksander Jagiełło , Marcin Wołek

Abstract

The paper presents the preferences of the passengers of the urban transport in Gdynia to increase the spatial accessibility of the services. As indicated by the survey of travel preferences and behavior of inhabitants of Gdynia, accessibility is four that the list of travel postulates, following directness, punctuality and frequency. The first part of the paper presents the idea of transport accessibility, characterizes trolleybus transport and describes the area of Gdynia city centre where the service of trolley bus transportation without catenary was tested. The last part presents the results of primary research in descriptive and graphic form and contains ananalysis of these results.
Author Aleksander Jagiełło (FE / DTM)
Aleksander Jagiełło,,
- Department of Transportation Market
, Marcin Wołek (FE / DTM)
Marcin Wołek,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsThe preferences of the passengers of the urban transport in Gdynia to increase the accessibility of the services, as the effect of extending the trolleybus route
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No332
Pages56-73
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishdostępność transportowa, czas podróży, transport trolejbusowy, trolejbusy hybrydowe
Keywords in Englishaccessibility, trolleybus transport, travel time, hybrid trolleys
Abstract in PolishW artykule przedstawiono preferencje pasażerów gdyńskiego transportu miejskiego w zakresie wzrostu dostępności przestrzennej usług przez wydłużenie trasy linii trolejbusowej. Jak wynika z badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni, dostępność niezmiennie plasuje się w hierarchii postulatów przewozowych na czwartym miejscu, po bezpośredniości, punktualności oraz częstotliwości. W pierwszej części artykułu przedstawiono pojęcie „dostępności transportowej”, scharakteryzowano transport trolejbusowy oraz obszar śródmieścia Gdyni, na którym testowano obsługę zbiorowego transportu miejskiego trolejbusami bez wykorzystania sieci trakcyjnej. W ostatniej części zaprezentowano wyniki badań pierwotnych w formie opisowej i graficznej oraz dokonano ich analizy.
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_321_340/SE_332/06.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?