"Lutrzy" i "dajczkatolicy". Kreacja wizerunku Niemców na łamach polskiej prasy Prus Zachodnich na przełomie XIX i XX w. - w obliczu łączenia przynależności narodowej z wyznaniową

Paweł Śpica

Abstract

n/a
Author Paweł Śpica (FSS / IE / DHSE)
Paweł Śpica,,
- Division of the History of Science and Education
Other language title versionsThe linking of national and religious identity and the image of Germans in the Polish press in West Prussia in the late nineteenth and early twentieth century
Journal seriesPrace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika, ISSN 1734-185X, (B 8 pkt)
Issue year2015
Vol24
Pages523-537
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishPrusy Zachodnie, stosunki polsko-niemieckie, stosunki wyznaniowe, prasa pomorska, historia edukacji
Keywords in EnglishWest Prussia, Polish-German relations, religious relations, Pomeranian Newspaper, history of education
DOIDOI:10.16926/p.2015.24.40
URL http://dx.doi.org/10.16926/p.2015.24.40
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back