Pedagogika wstydu i bezwstydna polityka

Tomasz Szkudlarek

Abstract

In relation to Maria Mendel’s analysis of the "ActiveHistorical Politics” of the Law and Justice (PiS) Party, I interpret current politics of this party in light of political and pedagogical strategies proposed by Jean-Jacques Rousseau. Following the PiS leader, Jarosław Kaczyński, who formulated his conception of Active Historical Politics against the “pedagogy of shame” that he identified as guiding the policies of preceding governments, I use Rousseau’s insights to interpret the relation between shame and shamelessness in the politics of Poland’s present government.
Autor Tomasz Szkudlarek (WNS / IPed / ZFWiSK)
Tomasz Szkudlarek
- Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych
Inne wersje tytułuThe pedagogy of shame and the shameless politics
Tytuł czasopisma/seriiForum Oświatowe, ISSN 0867-0323, (B 12 pkt)
Rok wydania2018
Tom30
Nr1 (59)
Paginacja37-52
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimpedagogika i polityka, republikanizm, wstyd, bezwstyd, Rousseau, Polska, PiS
Słowa kluczowe w języku angielskimpedagogy and politics, republicanism, shame, shamelessness, Rousseau, Poland, PiS
Streszczenie w języku polskimNawiązując do analizy „Aktywnej Polityki Historycznej” PiS przeprowadzonej w tekście Marii Mendel, w niniejszym artykule podejmuję próbę interpretacji polityki tej partii w świetle strategii konstruowania porządku republikańskiego proponowanych w pedagogicznych i politologicznych pracach J.J. Rousseau. Idąc tropem J. Kaczyńskiego, który swoją politykę historyczną przeciwstawia „pedagogice wstydu” przypisywanej poprzednim rządom, wykorzystuję wizje Rousseau do przeanalizowania relacji między wstydem i bezwstydem w obecnej konfiguracji relacji pedagogiki i polityki proponowanej przez PiS.
URL http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/download/615/386
Językpl polski
LicencjaInny; opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*3 (2020-05-10)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?