Finansowanie inwestycji w środki trwałe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Beata Geruzel-Dudzińska

Abstract

Small and medium-sized enterprises play an important role in the economy, creates, because a significant part of GDP, provides employment to many millions of people. One of the main barriers to the development of these enterprises, not only in Poland but also in EU countries, is the scarcity of equity and the difficulty in obtaining external sources of financing. It is not just about lack of funds to finance current operations, but also, and perhaps above all, lack of investment in fixed assets. This paper aims to present available sources of financing of fixed assets for enterprises from the SME sector and the assessment of their use by these companies.
Author Beata Geruzel-Dudzińska (FE)
Beata Geruzel-Dudzińska,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsFinancing of fixed asset investment in the small and medium-sized enterprises in Poland
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol7
No1
Pages71-80
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishmałe i średnie przedsiębiorstwa, sektor MSP, środki trwałe, kredyty, leasing, unijne fundusze strukturalne, venture capital, anioły biznesu
Keywords in Englishsmall and medium-sized enterprises, SME sector, fixed assets, loans, leasing, EU Structural Funds, Venture Capital, business angels
Abstract in PolishSektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w gospodarce, tworzy bowiem znaczącą część PKB, zapewnia zatrudnienie wielu milionom ludzi. Jedną z głównych barier rozwoju tych przedsiębiorstw, nie tylko w Polsce, ale i także w krajach UE, jest niedostatek kapitałów własnych oraz trudności w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Nie chodzi tu tylko o brak środków na finansowanie bieżącej działalności, ale także, a może przede wszystkim, brak środków na inwestycje w środki trwałe. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie dostępnych źródeł finansowania środków trwałych dla przedsiębiorstw z sektora MSP oraz ocenę ich wykorzystania przez te przedsiębiorstwa.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/04/7_B_Geruzel-Dudzinska_WG_1_2016_3_ZiE_.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?