Idea wychowania nowego człowieka (homo sovieticus) i jej odzwierciedlenie w założeniach programowych Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej

Romuald Grzybowski

Abstract

Th e All-Union Pioneer Organization was established in Russia in 1922 by the leaders of the Bolshevik Revolution as “a mass communist youth organization of the Soviet Union”. Th e strategic goal of the organization was to participate in the creation of a new man – homo sovieticus, a better kind of homo sapiens. To that end, the Young Pioneers recruited children of age 9–14 and subjected them to thorough ideological and political indoctrination tailored to the teachings of Lenin and Stalin. Th e activity of the Pioneer Organization was supervised by the ruling communist party, although the direct governing body was the Komsomol. Similarly to the Komsomol, the Young Pioneers had its own specifi c symbols, such as the red neck scarf, with three ends symbolizing three generations: the communists, the komsomolets and the pioneers; the pioneer badge; the salute; the uniform; the fanfare and the drum.
Author Romuald Grzybowski (FSS / IE / DHSE)
Romuald Grzybowski,,
- Division of the History of Science and Education
Other language title versionsThe idea of upbringing of a new man (homo sovieticus) in the political guidelines of the All-union Pioneer Organization
Journal seriesPolska Myśl Pedagogiczna, ISSN 2450-4572, e-ISSN 2450-4564, (0 pkt)
Issue year2018
No4
Pages297-321
Publication size in sheets1.24
Keywords in PolishOrganizacja Pionierska, Komsomoł, Rosja sowiecka, nowy człowiek, homo sovieticus, indoktrynacja, pionier
Keywords in EnglishYoung Pioneers, Komsomol, Soviet Russia, new man, homo sovieticus, indoctrination, pioneer
Abstract in PolishWszechzwiązkowa Organizacja Pionierska została powołana do życia przez przywódców rewolucji bolszewickiej w Rosji w roku 1922. Z założenia była ona „masową komunistyczną organizacją dzieci w Związku Radzieckim”. Jej strategicznym celem miał być udział w wychowaniu nowego człowieka – homo sovieticus, wyższej odmiany homo sapiens. Zadanie to Organizacja Pionierska realizowała poprzez zorganizowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym (od 9 do 14 roku życia) oraz poddanie ich systematycznej tresurze ideologicznej i politycznej w oparciu o model Lenina bądź Stalina. Nadzór nad działalnością Organizacji Pionierskiej sprawowała rządząca partia komunistyczna. W jej imieniu zaś pracami Organizacji Pionierskiej zawiadywał Komsomoł. Organizacja Pionierska, podobnie jak Komsomoł, miała swoje symbole, takie jak czerwona chusta o trzech końcach symbolizujących trzy pokolenia: komunistów, komsomolców i pionierów, odznaka pionierska, salut pionierski, mundur, fanfary i werbel.
DOIDOI:10.4467/24504564PMP.18.015.8654
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/11640/
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back