"Morze, obłok i kamień" - Janusz Pasierb jako piewca trzech żywiołów (refleksje semantyczne)

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Abstract

The paper includes the semantic analyses of selected miniature, three-verse texts by Janusz Pasierb from the volume The Sea, a Cloud and a Rock. This is a cycle of 66 poems in which the subject’s focus is on those three title words. The way to interpret the poems from the volume has been indicated by its motto which says: ‘in everyone there is the sea, a cloud and a rock’. The performed analyses have displayed what abundance of senses the poet extracts from each of those words by placing them in different contexts, and how skillfully he os - cillates between the positive and negative evaluation of each element of the triad. We can courageously state that the cycle The Sea, a Cloud and a Rock constitutes a collection of micromeditations in the metaphysical dimension.
Author Jolanta Kowalewska-Dąbrowska (FL / PPP)
Jolanta Kowalewska-Dąbrowska,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versions"The Sea, a cloud and a rock" - Janusz Pasierb eulogizes three elements (semantic deliberations)
Journal seriesJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol13
No2
Pages46-54
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishArtykuł zawiera analizy semantyczne wybranych miniaturowych, trójwerso - wych tekstów ks. Janusza Pasierba z tomiku Morze, obłok i kamień. Jest to cykl 66 utworów, w których na tych trzech tytułowych słowach skupiona została uwaga podmiotu. Kierunek interpretacji utworów całego cyklu wyznacza jego motto, które brzmi: „w każdym z nas / jest morze, obłok i kamień”. Przeprowa - dzone analizy pokazały, jakie bogactwo sensów wydobywa poeta z każdego z tych słów, sytuując je w różnych kontekstach, i jak umiejętnie oscyluje między pozytywnym a negatywnym wartościowaniem każdego elementu triady. Można śmiało powiedzieć, że cykl Morze, obłok i kamień stanowi zbiór mikromedytacji w wymiarze metafizycznym.
URL http://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/977/797
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back