Freirego Suchodolskim - Suchodolskiego Freirem: pedagogika materialistyczna i krytyka ideologii

Piotr Stańczyk

Abstract

The main purpose of the article is to present a comparative analysis of Bogdan Suchodolski’s materialist theory of education and that of Paulo Freire. The main reason for that kind of analysis is that P. Freire, during his work on Pedagogy of the Oppressed, was inspired by the Spanish translation of B. Suchodolski’s Teoria marxista de la educación (Marxist theory of education – writer’s note). What is even more important, the conception of materialist pedagogy was used by P. Freire during basic literacy campaigns in decolonising Africa, what will be exemplified with the case of the successful action in the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe. The main thesis of this text is that the theory of materialist pedagogy combined with emancipatory popular education has a potential to overcome the impasse of critical pedagogy. Materialist emancipatory thing-centered pedagogy allows to revise the view of critique of ideology and the ways of generating social transformations in the area of education and politics.
Author Piotr Stańczyk (FSS / IE / DPECS)
Piotr Stańczyk,,
- Division of Philosophy of Education and Cultural Studies
Other language title versionsFreire with Suchodolski - Suchodolski with Freire: materialist pedagogy and critique of ideology
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2018
Vol21
No2 (82)
Pages7-30
Publication size in sheets1.15
Keywords in PolishBogdan Suchodolski, Paulo Freire, pedagogika materialistyczna, krytyka ideologii, pedagogika krytyczna, pedagogika rzeczy
Keywords in EnglishBogdan Suchodolski, Paulo Freire, materialist pedagogy, critique of ideology, critical pedagogy, thing-centered pedagogy
Abstract in PolishGłównym zadaniem tego artykułu jest przedstawienie analizy porównawczej materialistycznej teorii edukacji Bogdana Suchodolskiego oraz emancypacyjnej pedagogii Paula Freire. Powodem dla przeprowadzenia tej analizy jest fakt, że P. Freire inspirował się tekstem B. Suchodolskiego U podstaw materialistycznej teorii wychowania w okresie pisania Pedagogii uciśnionych. Co jednak ważniejsze, koncepcja pedagogiki materialistycznej została najpełniej wykorzystana przez P. Freire w trakcie akcji alfabetyzacyjnych w Afryce, co zostanie przedstawione na przykładzie udanej akcji w Demokratycznej Republice Wysp Św. Tomasza i Książęcej. Podstawową tezą tego tekstu jest dostrzeżenie w połączeniu materialistycznej teorii edukacji i emancypacyjnej edukacji ludowej potencjału do przezwyciężenia impasu, w którym znalazła się pedagogika krytyczna. Materialistyczna i emancypacyjna pedagogika rzeczy pozwala na rewizję poglądów na krytykę ideologii i generowanie zmiany społecznej w obszarze edukacji i polityki.
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2018_82_1.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back