Zielona infrastruktura jako wielozadaniowe narzędzie zrównoważonego rozwoju

Krystian Puzdrakiewicz

Abstract

Green infrastructure is a relatively new idea that promotes alternatives to the management of natural and quasi-natural terrains. Its main goal is to improve the quality of life in urban areas by taking advantage of natural elements. This approach undoubtedly goes along with the principles of sustainable development. The advantages of green infrastructure should be allowed to determine public policy implementation in this respect. In particular, one of the main advantages of green infrastructure is its multifunctionality. Given this and other advantages, it is immensely important to implement green infrastructure in urban structural development. Six of the most important approaches have been selected to demonstrate the key functions of green infrastructure: structural-forming, environmental, social, economic, production and technical.
Author Krystian Puzdrakiewicz (FOG / IG / DRDG)
Krystian Puzdrakiewicz,,
- Department of Regional Development Geography
Other language title versionsGreen infrastructure as a multifunctional tool of sustainable development
Journal seriesStudia Miejskie, ISSN 2082-4793, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol27
Pages155-174
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishzielona infrastruktura, zrównoważony rozwój, planowanie przestrzenne
Keywords in Englishgreen infrastructure, sustainable development, spatial planning
Abstract in PolishZielona infrastruktura (ZI) jest stosunkowo nową ideą, która promuje inne niż dotychczas zarządzanie terenami naturalnymi i półnaturalnymi. Jej głównym celem jest poprawa jakości życia na obszarach zurbanizowanych z wykorzystaniem elementów przyrodniczych. Takie działanie bezsprzecznie wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Korzyści z zastosowania zielonej infrastruktury powinny determinować podejmowanie polityk przestrzennych w tym zakresie. Szczególnie istotną kwestią przemawiającą na korzyść ZI jest jej wielofunkcyjność, która jest niezmiernie ważna dla jej wprowadzania do struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów zurbanizowanych. Wyróżniono sześć najważniejszych grup funkcji, jakie pełni zielona infrastruktura: strukturotwórcze, środowiskotwórcze, społeczne, ekonomiczne, produkcyjne i techniczne.
DOIDOI:10.25167/sm2017.027.12
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back