Obraz duchowieństwa w "Kronice oliwskiej" do przełomu XIII/XIV w.

Dariusz Aleksander Dekański

Abstract

This study looks at the description of the clergy in the Cistercian Oliwa Chronicle. The study covers only the period up to the turn of the XIII/XIV century, including the rule of the abbot Rudiger. The analysis of the chronicle’s content shows it to be extremely sparing in detail concerning the clerical environment. The chronicler even avoids giving much information about the monks of Oliwa. There is no mention of Gdańsk or the clergy from this city in the chronicle. Interestingly, there are errors in the descriptions of the mentioned clergy. The problem presented in the paper requires further research including also analysis of further content of the chronicle from the first half of the 14th century.
Author Dariusz Aleksander Dekański (FH / IH)
Dariusz Aleksander Dekański,,
- Institute of History
Other language title versionsThe description of the clergy in the Oliwa chronicle up to the turn of the 13th/14th centuries
Journal seriesStudia Gdańskie, ISSN 0137-4338, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol42
Pages87-97
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishCystersi, Oliwa, kronika, duchowieństwo
Keywords in EnglishCistercians, Oliwa/Oliva, chronicle, clergy
Abstract in PolishW artykule przedstawiono obraz duchownych i ich charakterystyki obecne na kartach „Kroniki oliwskiej”. Cezurę końcową opracowania stanowi przełom XIII/XIV w., do końca rządów opata Rudigera. Z przeprowadzonych analiz wynika, że źródło to jest niezwykle oszczędne w opisie postaci ze środowiska duchowieństwa. Kronikarz unika podawania bliższych informacji na temat mnichów oliwskich. W Kronice brak też wzmianek o Gdańsku i jego duchowieństwie. Co ciekawe, w jego opisach przywołanych postaci, pojawiają się też błędy rzeczowe. Przedstawione w artykule zagadnienie wymaga dalszych badań dla okresu pierwszej połowy XIV w.
DOIDOI:10.26142/stgd-2018-005
URL http://studiagdanskie.diecezja.gda.pl/wp-content/uploads/2019/02/42-87-97.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?