Zakres zastosowania ratione temporis rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Glosa do wyroku TSUE z dnia 17 listopada 2011 r., C-412/10

Arkadiusz Wowerka

Abstract

n/a
Autor Arkadiusz Wowerka (WPiA/KPHiMPP)
Arkadiusz Wowerka
- Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
Tytuł czasopisma/seriiGdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, ISSN 1734-5677, (0 pkt)
Rok wydania2012
Nr4
Paginacja159-169
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,50
Słowa kluczowe w języku angielskimprivate international law, law applicable to non-contractual obligations, ratione temporis application of the Rome II Regulation
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?