Zmiany w polskim systemie bankowym po roku 1989

Justyna Rutecka

Abstract

After 1989, the Polish banking system underwent a number of changes relating to, among other things, liberalization, globalization and deregulation. These changes contributed to the formation of a two-tier system characteristic of a market economy. In this system, the central bank is the bank of banks as well as the state bank. It maintains financial stability and thus controls the activities of commercial banks. Following the political transformation, commercial banks became self-governing for-profit institutions. Ever since 1989, this sector has been characterized by a number of changes related to the process of consolidation. Foreign capital, the need for alignment with EU requirements, technological and legal change have led to weaker banks being taken over by stronger ones.
Author Justyna Rutecka (FE)
Justyna Rutecka,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsChanges in the Polish banking system after 1989
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol8
No2
Pages87-96
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem bankowy, sektor bankowy, bank, bank centralny, konsolidacja, system dwuszczeblowy
Keywords in Englishbanking system, banking sector, bank, central bank, consolidation, twotier system
Abstract in PolishPo roku 1989 polski system bankowy przeszedł szereg zmian związanych między innymi z liberalizacją, globalizacją i deregulacją. Zmiany te przyczyniły się do powstania charakterystycznego dla gospodarki rynkowej układu dwuszczeblowego. W systemie tym bankiem banków oraz bankiem państwa jest bank centralny ze swą funkcją emisyjną. Utrzymuje on stabilność finansową a tym samym kontroluje wraz z Komisją Nadzoru Finansowego działalność banków komercyjnych. Banki komercyjne po przemianach ustrojowych stały się instytucjami samorządnymi i nastawionymi na zysk oraz konkurencję. Zmiana ta spowodowała, że omawiany sektor od roku 1989 do dziś charakteryzują liczne zmiany związane z procesem konsolidacji. Zagraniczny kapitał, konieczność dostosowania się do wymagań Unii Europejskiej, zmiany technologiczne i prawne spowodowały, że słabsze banki zostały przejęte przez silniejsze ekonomicznie i organizacyjnie instytucje.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/06/6_J_Rutecka_WG_2_2017_ZiE.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back