Legal regulations and the market of insurance services in the SME sector in 2014-2015 as exemplified by Poland

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek , Tomasz Czuba , Monika Kowalska

Abstract

Apart from banking and telecommunications services, insurance is the most dynamically developing market in Poland. Since 1990, when the law on insurance activity was passed, the number of insurance companies has increased considerably. The quick adoption of the above-mentioned law was related to the system transformation and an urgent need to adjust that sector of the economy to the standards applicable in capitalist countries. The unification of the law and adoption of international insurance conventions have stimulated the growth of that sector. The offer of insurance companies has been extended to include new and better services, ranging from basic vehicle or property insurance to complicated financial insurance. A broadly conceived insurance market consists of two basic components, i.e. insurers who represent the supply of insurance coverage and policyholders, or persons with a property interest, who represent demand. A person who concludes an insurance contract with an insurer is a policyholder. This article presents the legal regulations concerning of insurance services undertaken by enterprises in Poland.
Author Aneta Oniszczuk-Jastrząbek (FE / IMTST)
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Tomasz Czuba (FE / IIB)
Tomasz Czuba,,
- Institute of International Business
, Monika Kowalska (FE / IIB)
Monika Kowalska,,
- Institute of International Business
Other language title versionsRegulacje prawne a rynek usług ubezpieczeniowych w sektorze MSP w latach 2014-2015 na przykładzie Polski
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol8
No1
Pages27-39
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishregulacje prawne, ubezpieczenia
Keywords in Englishlegal regulations, insurance services
Abstract in PolishRynek ubezpieczeń obok usług bankowych i telekomunikacyjnych jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem w Polsce. Od 1990 roku, w którym przyjęto Ustawę o działalności ubezpieczeniowej, liczba towarzystw ubezpieczeniowych znacznie wzrosła. Szybkie przyjęcie w/w Ustawy związane było z transformacją systemu i pilną potrzebą dostosowania tej części gospodarki do norm obowiązujących w państwach kapitalistycznych. Ujednolicenie prawa, przyjęcie międzynarodowych konwencji dotyczących ubezpieczeń sprzyjało rozwojowi tego sektora. W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych pojawiły się nowe, lepsze usługi, od najprostszych ubezpieczeń komunikacyjnych lub mienia, po skomplikowane ubezpieczenia finansowe.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/04/2_A_Oniszczuk_T.Czuba_M.Kowalska_GG.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?