Why criminal law needs a philosophy of law?

Tomasz Snarski

Abstract

The article discusses the necessity of the presence of legal philosophy in penal sciences, i. a. criminal law, as a necessary basis for the creation and functioning of a system of good criminal law. The author, referring to selected views on the essence of the criminal law, indicates that the philosophy of law is a binder of the entire criminal law system, serving the implementation of its goals and functions, and guaranteeing that criminal law serves the service of the human person. The philosophy of criminal law applies in many respects, especially in justifying the basic principles of criminal law and in connection with the axiology of protection of human rights and the Constitution.
Author Tomasz Snarski (FLA / DMCLC)
Tomasz Snarski,,
- Department of Material Criminal Law and Criminology
Other language title versionsDlaczego prawo karne potrzebuje filozofii prawa?
Journal seriesThe Polish Journal of Criminology, ISSN 2543-4659, e-ISSN 2451-4098, (0 pkt)
Issue year2018
Vol4
No1
Pages90-98
Publication size in sheets0.72
Keywords in Polishprawo karne, socjologia prawa, filozofia prawa, prawa człowieka
Keywords in Englishcriminal law, sociology of law, philosophy of law, human rights
Abstract in PolishArtykuł omawia konieczność obecności filozofii prawa w naukach penalnych jako niezbędną podstawę dla tworzenia i funkcjonowania systemu dobrego prawa karnego. Autor, odwołując się do wybranych poglądów na istotę prawa karnego, wskazuje, że filozofia prawa jest spoiwem całego systemu prawa karnego, służąc realizacji jego celów i funkcji oraz gwarantując pełnienie przez prawo karne funkcji służebnej wobec osoby ludzkiej. Filozofia prawa karnego ma zastosowanie w wielu aspektach, zwłaszcza w uzasadnieniu podstawowych zasad prawa karnego oraz w powiązaniu z aksjologią ochrony praw człowieka i Konstytucji.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.5964
URL https://pjoc.pl/resources/html/article/details?id=180660
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back