Referendum i co dalej? O wyniku referendum ogólnokrajowego i jego skutkach

Piotr Uziębło

Abstract

In this article, the Author focused on analyzing the consequences of referendum decisions on the basis of Polish constitutional law, including the manner of their implementation into the Polish legal order, if such actions are necessary. He indicates that a significant complication related to the implementation of the referendum result is the inability to directly adopt laws in a referendum in the Polish political system, as well as imprecise regulations contained in the Act on National Referendum. He also states that it is worth considering defining the threshold for the binding nature of the referendum on the basis of the level of support for the winning solution instead of the turnout in the popular vote. This would prevent the tactical absence, which under current conditions may lead to the lack of binding nature of such referendum. The danger is also caused by the lack of a grace period that would not allow for a specified period of time to implement legislative amendments violating the referendum result. This creates an essential fiction of the final result of such a referendum.
Author Piotr Uziębło (FLA / DCLPI)
Piotr Uziębło,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versionsReferendum and what’s next? On the result of the nationwide referendum and its effects
Journal seriesPrzegląd Prawa Konstytucyjnego, ISSN 2082-1212, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
No2 (54)
Pages30-45
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishdemokracja bezpośrednia, referendum, wynik referendum, skutki referendum
Keywords in Englishdirect democracy, referendum, the result of the referendum, the effects of the referendum
Abstract in PolishW niniejszym artykule Autor skoncentrował się na analizie konsekwencji rozstrzygnięć referendalnych na gruncie polskiego prawa konstytucyjnego, w tym również na sposobie ich implementacji do porządku prawnego, w przypadku konieczności podjęcia tego typu działań. Wskazuje on, że istotną komplikacją związaną z realizacją wyniku referendum jest brak ustaw referendalnych w polskim porządku ustrojowym, a także nieprecyzyjne regulacje wynikające z ustawy o referendum ogólnokrajowym. Uznaje on również, że warto zastanowić się nad określeniem progu wiążącego charakteru referendum w oparciu o poziom poparcia dla zwycięskiego rozwiązania. Zapobiegałoby to taktycznej absencji, która w obecnych warunkach może prowadzić do braku wiążącego charakteru takiego referendum. Niebezpieczeństwo rodzi też brak karencji, która niepozwalałaby przez określony czas na dokonywanie zmian naruszających rozstrzygnięcie referendalne. Stwarza to bowiem istotną fikcję ostateczności skutku takiego referendum.
DOIDOI:10.15804/ppk.2020.03.02
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?