Modele uprawiania socjologii w ujęciu Michaela Burawoya a rola socjologa w społeczeństwie

Adam Kosznicki

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja nowego nurtu w dyskursie socjologicznym, jakim jest socjologia publiczna. Jej twórcą jest amerykański badacz Michael Burawoy. Od czasu pierwszego wygłoszenia jego tez dotyczących roli socjologii i osób ją uprawiających w nowoczesnym społeczeństwie socjologia publiczna spotkała się z bardzo dużym rozgłosem oraz skrajnie różnymi ocenami. Podczas gdy jedni traktowali ją jako nową doktrynę dla badaczy społecznych, drudzy odmawiali jej jakiejkolwiek wartości. Jednym z głównych krytyków tego podejścia w Polsce jest Piotr Sztompka. Jego argumentom przeciw socjologii publicznej poświęcona jest druga część artykułu. Poza tym przytoczone zostaną stanowiska innych oponentów Burawoya. Podsumowaniem tego tekstu jest opinia własna autora dotycząca socjologii publicznej oraz tego, jaka powinna być rola socjologów we współczesnym społeczeństwie.
Author Adam Kosznicki (FSS / IPSJ)
Adam Kosznicki,,
- Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Journal seriesProgress. Journal of Young Researchers, ISSN 2543-8638, (0 pkt)
Issue year2017
No1
Pages50-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsocjologia publiczna, Michael Burawoy, Piotr Sztompka, Stanisław Ossowski, Michał Hułas, RangvaldKallenberg, rola społeczna badacza
Keywords in Englishpublic sociology, Michael Burawoy, Piotr Sztompka, Stanisław Ossowski, Michał Hułas, Rangvald Kallenberg, social role of researcher
DOIDOI:10.4467/25439928PS.17.004.6510
URL http://www.ejournals.eu/Progress/2017/Numer-1/art/8923/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?