Zagrożenia nabywców usług sektora marketingu internetowego - prawnokarna analiza zjawiska domain spoofing

Michał Wiśniewski

Abstract

The first objective of this article was to define domain spoofing as a criminal phenomenon and to examine its effects on global electronic marketing industry. Second objective was to analyze its criminal characteristics and to derive a solution (within a Polish legal system) to effectively combat it. Article also described the problem of legal classification of the domain spoofing as a computer fraud (article 287 of Polish criminal code) or a fraud using computer (article 286 criminal code) in both Polish and German legal systems. Research methods used in the article included examination of: local and international legal acts, specialized literature (legal and IT security), statistical dataand judicial rulings.
Author Michał Wiśniewski (FLA/DCPC)
Michał Wiśniewski,,
- Department of Criminal Procedure and Criminalistics
Journal seriesPrzegląd Naukowo -Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, ISSN 1899-3524, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol11
No4
Pages173-183
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishdomain spoofing, cyberprzestępczość, oszustwo komputerowe, oszustwo z użyciem komputera, przemysł marketingowy, bezpieczeństwo elektroniczne
Keywords in Englishdomain spoofing, cybercrime, computer fraud, fraud using computer, electronic marketing industry, electronic security
Abstract in PolishGłównych celem niniejszego artykułu było zdefiniowanie pojęcia domain spoofing jako zjawiska przestępczego oraz oceny jego wpływu na globalny rynek marketingowy. Następnie, autor skupił się na analizie charakterystycznych cech przestępczych domain spoofing celem dokonania skutecznej subsumcji pozwalającej na kryminalizację czynów wypełniających jego znamiona. Analiza ta została także nieodzownie powiązana z problematyką klasyfikacji powyższego czynu jako oszustwa komputerowego (287 k.k.) bądź to jako oszustwa tradycyjnego z wykorzystaniem komputera (286 k.k.) – problemu obecnego zarówno w niemieckiej jak i polskiej doktrynie prawa karnego materialnego. Metody badawcze użyte w niniejszym artykule obejmowały analizę: krajowych i międzynarodowych aktów prawnych, literatury specjalistycznej (prawnej oraz z zakresu bezpieczeństwa w IT), danych statycznych oraz orzeczeń sądowych.
URL http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/ca%C5%81o%C5%9A%C4%86_pnm_na_stron%C4%98.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?