Wpływ zmian dotyczących pomocy publicznej w perspektywie finansowej 2014-2020 na działalność przedsiębiorców w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

New Financial Framework 2014–2020 changes the rules of regional public aid. The aim of the article is to present these changes and their impact on the entrepreneurs who want to start their investment with the permit to operate in the special economic zone. The second aim is the analysis of the effects of each of the special economic zones’ activities based on the indicators like the number of permits to conduct business in the areas of special economic zones, the size of capital investment of zones’ entrepreneurs and the level of employment.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsSpecial economic zones in financial framework 2014-2020
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol50
No4
Pages151-160
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishspecjalna strefa ekonomiczna, regionalna pomoc publiczna, perspektywa finansowa, zezwolenia, nakłady inwestycyjne, miejsca pracy
Keywords in Englishspecial economic zone, regional public aid, financial framework, permit, investment, employment
Abstract in PolishW związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 w sposób istotny zmieniły się warunki uzyskiwania regionalnej pomocy publicznej. Celem artykułu jest prezentacja zmian w rozwiązaniach dotyczących pomocy publicznej, dotykających przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w oparciu o zezwolenie, oraz ocena efektów tych zmian w oparciu o wskaźniki charakterystyczne dla Specjalnych Stref Ekonomicznych.
DOIDOI:10.17951/h.2016.50.3.151
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/3647/3488
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back